Pozadie článok banner

Povinné zverejňovanie

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky

Zverejňovanie faktúr

Názov
Kniha vystavených faktúr – rok 2023Stiahnuť PDF
Kniha prijatých faktúr – rok 2023Stiahnuť PDF
Názov
Kniha vystavených faktúr – rok 2022Stiahnuť PDF
Kniha prijatých faktúr – rok 2022Stiahnuť PDF
Názov
Kniha vystavených faktúr – rok 2021Stiahnuť PDF
Kniha prijatých faktúr – rok 2021Stiahnuť PDF
Názov
Kniha vystavených faktúr – rok 2020Stiahnuť PDF
Kniha prijatých faktúr – rok 2020Stiahnuť PDF
Názov
Kniha vystavených faktúr – rok 2019Stiahnuť PDF
Kniha prijatých faktúr – rok 2019Stiahnuť PDF
Názov
Kniha vystavených faktúr – rok 2018Stiahnuť PDF
Kniha prijatých faktúr – rok 2018Stiahnuť PDF
Názov
Kniha vystavených faktúr – rok 2017Stiahnuť PDF
Kniha prijatých faktúr – rok 2017Stiahnuť PDF
Názov
Kniha prijatých faktúr – rok 2016Stiahnuť PDF

Zverejňovanie objednávok

Názov
Kniha objednávok – rok 2023stiahnuť PDF
Názov
Kniha objednávok – rok 2022stiahnuť PDF
Názov
Kniha objednávok – rok 2021stiahnuť PDF
Názov
Kniha objednávok – rok 2020stiahnuť PDF
Názov
Kniha objednávok – rok 2019stiahnuť PDF
Názov
Kniha objednávok – rok 2018stiahnuť PDF
Názov
Kniha objednávok – rok 2017stiahnuť PDF
Názov
Kniha objednávok – rok 2016stiahnuť PDF

Zverejňovanie zmlúv

Názov
Zmluva o spolupráci a propagácii – Kultúrme centrum Modra – Modranský piknik – 20.5.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Kultúrme centrum Modra – Modranské vinobranie – 20.5.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Hotel Pod Lipou – 14.5.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Kultúrne centrum Budmerice – Budmerické hody – 9.5.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Kultúrne centrum Budmerice – Budmerická fazuľovica – 9.5.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Palace Hotel Pezinok – 30.4.2024stiahnuť PDF
Zmluva o poskytovaní služieb – JG Advertising – 22.4.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii 2 – Mesto Pezinok – 24.4.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii 1 – Mesto Pezinok – 24.4.2024stiahnuť PDF
Zmluva o výpožičke – Mesto Pezinok – 17.4.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Kultúrne centrum Modra – 17.4.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Mesto Svätý jur – 12.4.2024stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach – 11.3.2024stiahnuť PDF
Názov
Zmluva o dielo – Michal Janovský – Grafikáreň – 29.11.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Mesto Modra – 10.11.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – OZ Malokarpatská vínna cesta – 31.10.2023stiahnuť PDF
Zmluva o dielo – Bimission s.r.o. – 31.10.2023stiahnuť PDF
Nájomná zmluva – Služby Modra – 30.10.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – KC Budmerice – 20.10.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Visit Bratislava – 19.09.2023stiahnuť PDF
Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku – Mesto Pezinok – 18.09.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Obec Budmerice – 08.09.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Cech husacinárov – 28.08.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Víno z Modry – 25.08.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – KC Modra – 21.08.2023stiahnuť PDF
Zmluva o nájme pozemku – Mesto Pezinok – 17.07.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach – 30.06.2023stiahnuť PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie – Ministerstvo dopravy SR – 21.06.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Obec Slovenský Grob – 09.06.2023stiahnuť PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie – Ministerstvo dopravy SR – 23.05.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – KC Modra – 23.05.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Občianske združenie Kultúrne centrum Budmerice – 27.04.2023stiahnuť PDF
Zmluva o poskytovaní služieb – Martina Klúčiková – cestovná agentúra Modra Tours – 25.04.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Modranská beseda – 20.04.2023stiahnuť PDF
Dodatok k zmluve o výpožičke zo dňa 1. marca 2022 – Mesto Pezinok – 18.04.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Mesto Svätý jur – 31.03.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Združenie Víno z Modry – 21.03.2023stiahnuť PDF
Dohoda o spolupráci – Obec Častá – 06.03.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach – 02.03.2023stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Obec Vinosady – 03.01.2023stiahnuť PDF
Názov
Dohoda o ukončení spolupráce – Modra Tours – 21.12.2022stiahnuť PDF
Zmluva o nájme pozemku – Obec Častá – 26.10.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – OZ Chute Malých Karpát – 20.10.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci – Mesto Modra – 14.10.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Vínna muška – 29.09.2022stiahnuť PDF
Zmluva o poskytovaní služieb – PS Digital – 29.09.2022stiahnuť PDF
Zmluva o dielo – Autobusová zastávka – prístrešok chata – 02.09.2022stiahnuť PDF
Zmluva o dielo – RespectAPP – 02.08.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Modranská beseda – 01.08.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupraci a propagácii – KC Modra – 01.08.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Sv. Jur – 28.07.2022stiahnuť PDF
Zmluva o nájme pozemku – Mesto Modra – 28.07.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Cech husacinarov Sl. Grobu – 25.07.2022stiahnuť PDF
Zmluva o dielo – vytvorenie webovej stránky – Grafikáreň – 15.07.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – KC Pezinok – 15.07.2022stiahnuť PDF
Ing. Arch. Daniel Bartoš – 30.06.2022stiahnuť PDF
Občianske združenie Schatmansdorf Častá – 29.06.2022stiahnuť PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie MDAVSR – 27.06.2022stiahnuť PDF
BTC Častá – 27.06.2022stiahnuť PDF
Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach – 22.06.2022stiahnuť PDF
Modranská beseda – 21.06.2022stiahnuť PDF
Respect App – Kreatívny obsah pre destinačné produkty – 15.04.2022stiahnuť PDF
Respect APP – Otvorené viechy – 18.04.2022stiahnuť PDF
OZ Kultúrne centrum Budmerice – Budmerická fazuľovica 2022 – 27.04.2022stiahnuť PDF
Klub Slovenských turistov Častá – Častovská paťdesiatka – 25.04.2022stiahnuť PDF
Modra Tours – 25.04.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – Víno z Modry – 31.03.2022stiahnuť PDF
Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky – Grafikáreň – 26.3.2022stiahnuť PDF
Kniha o Pezinku – Amzler – 10.03.2022stiahnuť PDF
Zmluva o výpožičke ebikes – Mesto Pezinok – 01.03.2022stiahnuť PDF
Zmluva o spolupráci a propagácii – OZ KC Budmerice – 07.02.2022stiahnuť PDF
Respect App – 02.02.2022stiahnuť PDF
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb – Dodatok č. 2 – 01.02.2022stiahnuť PDF
Názov
Dodatok k dohode o pracovnej činnosti – Bednárova – 29.12.2021stiahnuť PDF
Zmluva o poskytovaní služieb – Liberty ART – 29.12.2021stiahnuť PDF
Dohoda o spolupráci – Smerovníky Sv. Jur – 27.12.2021stiahnuť PDF
Dodatok č.1 k zmluve MDaV SR – 21.12.2021stiahnuť PDF
MDaV SR – 13.12.2021stiahnuť PDF
Obec Píla – 09.12.2021stiahnuť PDF
Mesto Pezinok – 15.11.2021stiahnuť PDF
Obec Vinosady – 05.11.2021stiahnuť PDF
Palace Hotel Pezinok – 14.09.2021stiahnuť PDF
Združenie MVC – 27.08.2021stiahnuť PDF
Cech Husacinárov Slov. Grobu – 25.08.2021stiahnuť PDF
Malokarpatské múzeum v Pezinku – 24.08.2021stiahnuť PDF
Nezisková organizácia Barbora – 13.08.2021stiahnuť PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie MDaV – 10.08.2021stiahnuť PDF
OZ Modranská beseda – 08.08.2021stiahnuť PDF
Svatojurský Vinohradnícky Spolok – 16.07.2021stiahnuť PDF
Občianske združenie Schatmansdorf Častá – 16.07.2021stiahnuť PDF
Víno z Modry – 23.06.2021stiahnuť PDF
Marvoj – 08.06.2021stiahnuť PDF
Adnomis – 10.05.2021stiahnuť PDF
Ing. Arch. Lucia Marušicová – 30.03.2021stiahnuť PDF
Renka s.r.o. – 26.03.2021stiahnuť PDF
Modranská beseda – 19.03.2021stiahnuť PDF
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Dodatok č. 2 – 09.02.2021stiahnuť PDF
Via Modra – 22.01.2021stiahnuť PDF
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb – Dodatok č. 1 – 04.01.2021stiahnuť PDF
Názov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Dodatok č. 1 – 21.12.2020stiahnuť PDF
Marvoj – 09.09.2020stiahnuť PDF
Marek Dvořák – 24.08.2020stiahnuť PDF
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – 24.07.2020stiahnuť PDF
Víno z Modry – 13.07.2020stiahnuť PDF
Huncokári na Piesku – 10.07.2020stiahnuť PDF
Respect APP – 02.07.2020stiahnuť PDF
Názov
Združenie Malokarpatská vínna cesta – 2019stiahnuť PDF
Vinosady – 2019stiahnuť PDF
Budmerice – 2019stiahnuť PDF
Cajlane – 2019stiahnuť PDF
Cech husacinárov – 2019stiahnuť PDF
CREATIVE PARK – 2019stiahnuť PDF
Karpatská muška – 2019stiahnuť PDF
MDVSR – 2019stiahnuť PDF
NO Barbora – 2019stiahnuť PDF
Sandra Benčičová – 2019stiahnuť PDF
Slovenské národné divadlo – 2019stiahnuť PDF
SĽUK – 2019stiahnuť PDF
ZUŠ Pezinok – 2019stiahnuť PDF
Huncokári na Piesku – 2019stiahnuť PDF
Kultúrne centrum Modra – 2019stiahnuť PDF
Malokarpatské múzeum v Pezinku – 2019stiahnuť PDF
Modranská beseda – 2019stiahnuť PDF
Museum Vinorum – 2019stiahnuť PDF
OZ Priatelia divadla a filmu – 2019stiahnuť PDF
Pezinok inline OZ – 2019stiahnuť PDF
Pezinské kultúrne centrum – 2019stiahnuť PDF
Svatojurský vinohradnícky spolok – 2019stiahnuť PDF
Víno z Modry – 2019stiahnuť PDF
Združenie Malokarpatská vínna cesta – 2019stiahnuť PDF
Názov
Obec Častá – 2018stiahnuť PDF
Svätojurský vinohradnícky spolok – 2018stiahnuť PDF
Občianske združenie Kultúrne centrum Budmerice – 2018stiahnuť PDF
Malokarpatské múzeum v Pezinku – 2018stiahnuť PDF
Turizmus regiónu Bratislava – 2018stiahnuť PDF
8PR – 2018stiahnuť PDF
Víno z Modry – 2018stiahnuť PDF
Kultúrne centrum Modra – 2018stiahnuť PDF
Modranská beseda – 2018stiahnuť PDF
Obec Dubová – 2018stiahnuť PDF
SOMI Systems – 2018stiahnuť PDF
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – 2018stiahnuť PDF
Združenie Malokarpatská vínna cesta – 2018stiahnuť PDF
Názov
Academia Istropolitana Nova – rok 2017stiahnuť PDF
BOCS – Ferien Messe – 2017stiahnuť PDF
Obec Budmerice – 2017stiahnuť PDF
Spolok dychová hudba Cajlané – 2017stiahnuť PDF
DOXX – 2017stiahnuť PDF
KC Modra – 2017stiahnuť PDF
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – 2017stiahnuť PDF
Malokarpatské múzeum v Pezinku – 2017stiahnuť PDF
Modranská beseda o.z. – 2017stiahnuť PDF
Nezisková organizácia Barbora – 2017stiahnuť PDF
Turizmus regiónu Bratislava – Famtrip 2017stiahnuť PDF
Turizmus regiónu Bratislava – IFT Slovakiatour 2017stiahnuť PDF
Turizmus regiónu Bratislava – Urban Art Festival 2017stiahnuť PDF
Víno z Modry – 2017stiahnuť PDF
Názov
Kontura Slovakia 1 – 2016stiahnuť PDF
Kontura Slovakia 2 – 2016stiahnuť PDF
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb – 2016stiahnuť PDF
Názov
Zakladateľská zmluva OOCR Malé Karpaty – 2015stiahnuť PDF

Čítajte ďalej