Obchodné podmienky

Definícia pojmov pre projekt Krása z majoliky

Organizátor

Organizátorom projektu Krása z majoliky je Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty, so sídlom: Štúrova 59, 900 01 Modra, zapísaná v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, IČO: 50110641, DIČ: 2120248812, nie je platca DPH.

Predávajúci 

Predávajúci je totožný s organizátorom.

Keramická dielňa

Keramická dielňa je priestor v Slovenskej ľudovej majolike, adresa: Dolná 138, 900 01 Modra alebo v Majolike R, adresa: Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok-Grinava.

Produkt

Produktom je Raňajková sada (40 eur), Exkurzia a maľba keramiky (20 eur) od Majoliky R a Raňajková sada (40 eur), Exkurzia a maľba keramiky (20 eur) od Slovenskej ľudovej majoliky. 

Kupujúci

Kupujúci je osoba, ktorá si jeden z produktov kúpi cez e-shop na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/krasa-z-majoliky/

Návštevník

Návštevník je osoba, ktorá sa pri vstupe do keramickej dielne preukáže potvrdzovacím emailom o zaplatení lístka za produkt (v elektronickej prípadne vytlačenej forme).

Lístok 

Lístok za produkt je jednorazovou vstupenkou do konkrétnej keramickej dielne, ktorú si návštevník vyberie pri kúpe lístka cez e-shop https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/krasa-z-majoliky/. Ako lístok slúži potvrdenie o vybavení objednávky, ktoré dostal na svoju emailovú adresu po zaplatení a pripísaní sumy za lístok na bankový účet Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty. Ceny lístkov za produkty do keramických dielní sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach v časti „Produkt.“

Spôsob objednávania

Lístok do keramických dielní si môže návštevník objednať online prostredníctvom webovej stránky https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/krasa-z-majoliky/ cez nákupný košík. Ceny lístkov za produkty do keramických dielní sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach v časti „Produkt.“

Spôsob platby

Za lístok do keramických dielní, ktorý si návštevník objedná v e-shope na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/krasa-z-majoliky/ môže zaplatiť dvoma spôsobmi:

  1. Bankový prevod na číslo účtu IBAN SK59 0900 0000 0050 8209 2975, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
  2. Platba kartou cez platobnú bránu Stripe 

Spôsob a doba dodania

Po zaplatení a pripísaní sumy na bankový účet Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty dostane kupujúci ihneď na emailovú adresu, ktorú zadal do objednávkového formulára v e-shope na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/krasa-z-majoliky/ notifikáciu o tom, že jeho objednávka bola vybavená. Týmto potvrdením sa preukáže pri vstupe do vybranej keramickej dielne v rámci projektu Krása z majoliky. Potvrdenie slúži ako lístok do keramickej dielne. Obsahuje názov produktu, názov keramickej dielne, dátum návštevy keramickej dielne a uplatnenia produktu, počet zakúpených lístkov, cenu, fakturačnú adresu). 

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu a to v lehote do 3 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. Na email majolika@malekarpaty.travel v stanovenej lehote pošle oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, názov firmy alebo meno, adresu, tel. kontakt, e-mail a číslo účtu na ktorý si želá vrátiť peniaze.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko resp. firma, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len, osobné údaje). Súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke robenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/krasa-z-majoliky/ osobné údaje svojich zákazníkov spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Reklamácia a záruka

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnou právnou normou. 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

Definícia pojmov pre projekt Husacie hody

Organizátor

Organizátorom projektu Husacie hody je Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty, so sídlom: Štúrova 59, 900 01 Modra, zapísaná v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, IČO: 50110641, DIČ: 2120248812, nie je platca DPH.

Predávajúci 

Predávajúci je totožný s organizátorom.

Cech husacinárov Slovenského Grobu

Cech husacinárov Slovenského Grobu je občianske združenie so sídlom: Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob, ktoré združuje prevádzky: Grobský dvor, Husacina u Zápražných, Husacina plus penzión, Husacina a penzión Karolína, Pivnica u zlatej husi, Zelený dvor, Husacina u Jakuba a Grobská chalúpka.

Produkt

Produktom je Darčekový poukaz na husacie hody v hodnote 100 eur a 150 eur, ktorý platí do 31. marca 2023 (vrátane) v prevádzkach Cechu husacinárov Slovenského Grobu.

Kupujúci

Kupujúci je osoba, ktorá si jeden z produktov kúpi cez e-shop na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/husacie-hody/.

Návštevník

Návštevník je osoba, ktorá sa pri vstupe do niektorej z prevádzok Cechu husacinárov Slovenského Grobu preukáže Darčekovým poukazom na husacie hody v hodnote 100 eur alebo 150 eur a zaplatenou faktúrou za tento produkt (v elektronickej, prípadne vytlačenej forme).

Darčekový poukaz 

Darčekový poukaz v hodnote 100 eur alebo 150 eur si kupujúci cez e-shop na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/husacie-hody/ kupuje do konkrétnej prevádzky Cechu husacinárov Slovenského grobu. Darčekový poukaz je platný len so zaplatenou faktúrou, ktorú spolu s objednávkou a vizuálom poukazu dostane kupujúci na mail po uskutočnení platby.

Spôsob objednávania

Darčekový poukaz na husacie hody v hodnote 100 eur alebo 150 eur si môže návštevník objednať online prostredníctvom webovej stránky https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/husacie-hody/ cez nákupný košík. 

Spôsob platby

Za Darčekový poukaz na husacie hody, ktorý si návštevník objedná v e-shope na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/husacie-hody/ môže zaplatiť dvoma spôsobmi:

  1. Bankový prevod na číslo účtu IBAN SK59 0900 0000 0050 8209 2975, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
  2. Platba kartou cez platobnú bránu Stripe 

Spôsob a doba dodania

Po zaplatení a pripísaní sumy na bankový účet Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty dostane kupujúci ihneď na emailovú adresu, ktorú zadal do objednávkového formulára v e-shope na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/husacie-hody/ notifikáciu o tom, že jeho objednávka bola vybavená, vrátane dokladu o zaplatení – faktúry a vizuálu darčekového poukazu, ktorými sa preukáže v elektronickej alebo tlačenej forme pri vstupe do vybranej prevádzky Cechu husacinárov Slovenského Grobu. 

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu a to v lehote do 3 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. Na email husacina@malekarpaty.travel v stanovenej lehote pošle oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, názov firmy alebo meno, adresu, tel. kontakt, e-mail a číslo účtu, na ktorý si želá vrátiť peniaze.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko resp. firma, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len, osobné údaje). Súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke robenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/husacie-hody/ osobné údaje svojich zákazníkov spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Reklamácia a záruka

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnou právnou normou. 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

Definícia pojmov pre projekt ART karta 

Organizátor

Organizátorom projektu ART karta je Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty, so sídlom: Štúrova 59, 900 01 Modra, zapísaná v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, IČO: 50110641, DIČ: 2120248812, nie je platca DPH.

Predávajúci 

Predávajúci je totožný s organizátorom.

Múzeá a galérie 

Do projektu ART karta sa zapojili nasledujúce múzeá a galérie: Šimák Zámok Pezinok (Galéria skla, expozícia JAWA motoriek, Pálffyho apartmány, Múzeum vinohradníctva a vinárstva), Malokarpatské múzeum v Pezinku, Metské múzeum Pezinok, Zoya Museum, Galéria Ignáca Bizmayera, SNM-Múzeum Ľ. Štúra a SNM-Múzeum slovenskej kermickej plastiky v Modre.

Produkt

Produktom je QR kód, ktorý platí do konca roka 2024 a umožňuje jeden vstup ročne do siedmich múzeí a galérií v Malokarpatskom regióne uvedených v časti „Múzeá a galérie.“ Cena za jeden QR kód je 24 eur.

Kupujúci

Kupujúci je osoba, ktorá si jeden z produktov kúpi cez e-shop na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/art-karta/ 

Návštevník

Návštevník je osoba, ktorá sa pri vstupe do konkrétneho múzea alebo galérie preukáže vstupenkou – QR kódom, ktorý mu po zaplatení príde emailom.

Vstupenka 

Vstupenka za produkt je jednorazový QR kód do siedmich múzeí a galérií uvedených v časti „Múzeá a galérie,“ ktorú si návštevník kúpi na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/art-karta/. Cena vstupenky je 24 eur. 

Spôsob objednávania

Vstupenku si môže návštevník objednať online prostredníctvom webovej stránky https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/art-karta/ cez nákupný košík. Cena vstupenky je 24 eur.

Spôsob platby

Za vstupenku do múzeí a galérií, ktorú si návštevník objedná v e-shope na https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/art-karta/ môže zaplatiť dvoma spôsobmi:

  1. Bankový prevod na číslo účtu IBAN SK59 0900 0000 0050 8209 2975, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
  2. Platba kartou cez platobnú bránu Stripe 

Spôsob a doba dodania

Po zaplatení a pripísaní sumy na bankový účet Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty dostane kupujúci ihneď na emailovú adresu, ktorú zadal do objednávkového formulára v e-shope https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/art-karta/ notifikáciu o tom, že jeho objednávka bola vybavená a jedinečným QR kódom sa preukáže pri vstupe do múzeí a galérií zapojených v projekte. 

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu a to v lehote do 3 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. Na email artkarta@malekarpaty.travel v stanovenej lehote pošle oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, názov firmy alebo meno, adresu, tel. kontakt, e-mail a číslo účtu na ktorý si želá vrátiť peniaze.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko resp. firma, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len, osobné údaje). Súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke robenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu https://malekarpaty.travel/kategoria-produktu/art-karta/ osobné údaje svojich zákazníkov spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Reklamácia a záruka

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnou právnou normou. 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.