Pozadie článok banner

Slávnosť hliny – Keramická Modra

3. 9. - 4. 9. 2021  13:00 - 22:00

Modra

Pozývame vás na tradičný hrnčiarsky jarmok do Modry. 12. ročník podujatia Slávnosť hliny – Keramická Modra je venovaný téme „Text ako súčasť keramického dekóru.“ Program nájdete na Facebooku v udalosti.

Počas 3. a 4. septembra sa môžete tešiť na výstavy:

• Text ako súčasť keramického dekóru, Slovenská ľudová majolika, Dolná 138
• Z histórie keramiky v Modre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
• Výber z tvorby Ignáca Bizmayera, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

Sprievodné podujatia:

Exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike počas soboty 4. septembra, medzi 10.00 a 17.00 hod. každú celú hodinu: komentovaný pohľad do výroby majoliky. Exkurzia obsahuje úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj veľké vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia. Súčasťou prehliadky je titulná výstava podujatia.
Modranská majolika a majoliková ornamentika sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Tradičná keramická dielňa – Ďureje, Súkenícka 2, otvorené 3. septembra od 17.00 – 22.00 hod., 4. septembra od 10.00 – 22.00 hod.

Sprevádzanie po keramických pamiatkach v Modre, AMAVET klub 944 IMPULZ, 3. september od 15,00 – 18,00 hod. (5 zastavení).

Pozadie banner ubytovanie

Zaujímajú vás možnosti ubytovania v okolí?
Pozrite si zoznam hotelov.

Kontakt Slávnosť hliny – Keramická Modra