" alt="Pozadie článok banner" />

Zaži Malé Karpaty

Pred výletom do Malokarpatského regiónu si nezabudnite určiť jeho charakter, náročnosť, dĺžku či cieľ. A dôležité je brať do úvahy aj ročné obdobie. Naplánujte si niekoľko kilometrovú vychádzku, celodenný výlet, či náročnejšie putovanie terénom. V útrobách Smolenického krasu môžete napr. natrafiť na krásny vodopád Občasný, skúsiť vystúpiť na Havraniu skalu alebo si vychutnať výhľad z najvyššieho vrchu Malých Karpát - zo Zárub.