Pozadie článok banner

Vinosady

Vinosady

Evanjelická zvonica, Kostol sv. Martina, Pálffyho kaštieľ, Teofilov mlyn – príbehy týchto pamiatok sú aj príbehmi ľudí, ktorí tu žili – pôvodne ale v dvoch obciach – Malom a Veľkom Tŕní. 

Obce sa po prvý raz spomínajú v roku 1208. V 13. storočí čelili tureckým útokom, mali rôznych zemepánov, no obyvateľstvo žilo v zhode, venovalo sa roľníctvu a vinohradníctvu. Až do 18. storočia sa tu úradovalo v nemeckom jazyku. V pečatidlách mali obe obce vinohardnícky motív, ktorý sa preniesol aj do ich erbov. Vinosady vznikli v roku 1964. 

Obec zdobí klasicistická zvonica z konca 18. storočia, s dvoma zvonmi – jeden bol darom majiteľa kaštieľa a pôvodne zvonil v jeho kaplnke. Druhý kúpila evanjelická cirkev. Počas 1. svetovej vojny, keď sa zvony tavili na zbrane jeden zrekvírovali, druhý zachránil pán farár Zoch z Modry a nechal ho tam umiestniť na vežu. Zrejme bol poškodený, keďže z neho po vojne dali odliať nový zvon a vrátil sa na pôvodné miesto. 

V historickej časti Malé Tŕnie sa nachádza Pálffyho kaštieľ z roku 1776, ktorý si za miesto natáčania scén do svojho filmu Červené víno (1972) vybral režisér Andrej Lettrich. Kaštieľ menil majiteľov: pred vypuknutím Veľkej vojny ním bol Ján Pálfi, neskôr Andrášiovci. Za miesto svojho úkrytu si ho počas 2. svetovej vojny zvolil politik, predstaviteľ radikálneho pronacistického krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Vojtech Tuka. Zámok slúžil aj ako detský domov, národný výbor, družstvo, štátna banka či múzeum. A potom začal pustnúť. Dnes je v súkromnom vlastníctve a pre verejnosť nedostupný.   

Kostol sv. Martina je pokračovateľom kostolíka, ktorý zničili Tatári. Po dlhšom čase vznikol nový kostol aj fara. S kováčskou dielňou odolali požiaru, neskôr bol kostol obnovený, no pôvodne 38 metrov vysokú vežu zmenšili o desať metrov.     

Zaujímavý príbeh sa spája s Teofilovým mlynom v strede obce, ktorého majiteľ Teofil Kanich zosypával múku zo slabého dreveného spádu pre seba. Časom sa na to prišlo za čo ho miestne deti často trestali. Ak chcete vedieť ako, určite navštívte Vinosady! A keď tu už budete, pozývame aj na Holubyho lesostep, pomenovanú podľa veľkého učenca, ktorý svoj život zasvätil Bohu a botanike. Do svojho tretieho herbára zozbieral až 1 200 druhov rastlín z okolia Pezinka! 

Pozadie banner ubytovanie

Zaujímajú vás možnosti ubytovania v okolí?
Pozrite si zoznam hotelov.