Pozadie článok banner

Múzeum Ľ. Štúra

Modra

Vitajte v jedinom personálnom múzeu na Slovensku, ktoré sa zaoberá osobnosťou Ľudovíta Štúra!  

Učia sa o ňom už deti na základnej škole – Ľudovít Štúr totiž významnou mierou ovplyvnil vývoj našich dejín, uvedomenia a svojbytnosti národa. Aj preto si jeho príbeh zaslúži pozornosť. 

Múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo v roku 1965 v Modre – meste, kde je Štúr pochovaný. Tu totiž prežil záverečnú etapu svojho plodného života. Do Modry prišiel Ľudovít Štúr po smrti svojho staršieho brata Karola, rektora tunajšieho gymnázia a evanjelického farára. Po Karolovej predčasnej smrti v roku 1851 chcel ovdovenej švagrinej Rosine pomôcť s výchovou detí. Do jej domácnosti sa však presťahoval až po nešťastnej poľovačke na sklonku roka 1855, kedy sa postrelil a bol odkázaný na cudziu pomoc.   

Múzeum dnes sídli práve v dome, ktorý po generácie patril meštianskej rodine mestského sudcu Jána Emresza, Rosininho otca. Posledné tri týždne života národného buditeľa a revolucionára pripomína Pamätná izba Ľudovíta Štúra, kde vo veku 40 rokov 12. januára 1856 Ľudovít zomiera. Pamätná izba vznikla presne na výročie storočnice tejto udalosti a obnovy sa dočkala v roku 2015. 

Múzeum vytrvalo buduje svoj zbierkový a študijný fond a okrem osobnosti Ľudovíta Štúra sa venuje aj histórii, kultúrnym a národopisným tradíciám Modry a priľahlého regiónu. Keďže najväčšiu skupinu návštevníkov tvoria školáci a ambíciou je prilákať aj čo najviac turistov, expozícia je rozšírená o moderné, interaktívne technológie. 

Galéria

Pozadie banner ubytovanie

Zaujímajú vás možnosti ubytovania v okolí?
Pozrite si zoznam hotelov.