Pozadie článok banner

Mestská pamiatková rezervácia Sv. Jur

Svätý Jur

Počuli ste už o tzv. Západoslovenskej pentapolitane? Za týmto krkolomným výrazom sa skrýva pätica miest, ktoré využívali privilégiá náležiace iba slobodným kráľovským mestám. Patrila sem Bratislava, Trnava, Pezinok, Modra a Svätý Jur.   

Územie, ktoré ohraničuje kataster Svätého Jura bolo atraktívne už v časoch pred narodením Ježiša Krista. Stopy najstaršieho osídlenia siahajú do 4. tisícročia p.n.l. Z obdobia Veľkomoravskej ríše sa zachovali pozostatky hradiska Neštich veľkého asi tri hektáre. 

Štatút mestskej pamiatkovej rezervácie získal Svätý Jur v roku 1990 a zaslúžene. Pamiatok je tu na mestečko tejto veľkosti neúrekom. Veď posúďte sami: dominuje mu kostol – ako inak zasvätený patrónovi mesta – Sv. Jurajovi s neďalekou drevenou zvonicou. Pôvodne na tomto mieste stála menšia románska sakrálna stavba. Na gotický kostol, ako ho poznáme dnes, sa začal tento svätostánok meniť až koncom 13. storočia. Nemožno nespomenúť, že z kostola zmizli bohoslužobné predmety ako kalichy či svietniky. Ukradli ich pri svojich vpádoch Turci v 17. storočí. V tomto krutom období bol tiež vypálený neďaleký hrad Biely Kameň, prvýkrát spomínaný v listine z roku 1209. Práve smrtonostné plienenie tureckých vojsk spôsobilo, že mesto potrebovalo vyriešiť bezpečnostnú otázku. V rokoch 1603 až 1647 preto vystavali mestské hradby, čiastočne zachované podnes. Pôvodne obkolesovali trojuholníkovú zástavbu historickej časti mesta, mali päť kruhových bášt, deväť bastiónov, dve malé vedľajšie bránky do vinohradov a štyri hlavné brány.  

Ďalšie vzácne architektonické pamiatky súvisia so silnou vinohradníckou tradíciou. Bolo to totiž práve kvalitné víno a remeselné zručnosti vďaka ktorým získal Svätý Jur v roku 1647 výsady spojené s titulom slobodného kráľovského mesta. Vinohradnícke domy spoznáte podľa vysokých priechodných brán a klenutých pivníc. Vyhľadávané víno pochádzalo najmä z Pálfiovských viníc, ktoré prináležali ku kaštieľu s vnútorným nádvorím zo 17. storočia. Stagnácia v 18. a 19. storočí mesto pripravila o postavenie, no vinohradnícka tradícia sa zachovala.  

Atmosféru mestečku pod Malými Karpatmi dodávajú aj ďalšie pamiatky – Kostol Najsvätejšej Trojice zo 17. storočia, evanjelický kostol a Piaristický kláštor – oba z 18. storočia, šľachtická kúria Zichyovcov z 19. storočia a iné.   

Pozadie banner ubytovanie

Zaujímajú vás možnosti ubytovania v okolí?
Pozrite si zoznam hotelov.

Kontakt Mestská pamiatková rezervácia Sv. Jur