Art kartaModraMúzeum

SNM – Múzeum slovenskej keramickej plastiky

ART karta je QR kód, ktorý slúži ako vstupenka

Zistiť viac

SNM – Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra – Múzeum keramickej plastiky v spolupráci s nórskym Telemark museum a Mestom Modra Vás pozývajú na prehliadku novej expozície Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe. Predstavuje vznik a históriu figurálnej tvorby v Modre od jej najvýznamnejších predstaviteľov až po súčasnú výtvarnú scénu.

Od roku 1945, s nástupom novej generácie keramikov do modranskej dielne, zaznamenala keramická figurálna plastika výraznejší vzostup. Spomedzi figuralistov vynikol okrem Ferdiša Kostku najmä Ignác Bizmayer. Dlhodobé štúdium a zberateľská práca mu pomohla sformovať vlastný umelecký výraz, vďaka ktorému sa stal vzorom pre ďalšie generácie figuralistov a hranice ľudového umenia posunul do roviny profesionálneho umenia. Na pôde modranskej dielne predznamenal vznik nového odboru. S modranskou dielňou je spätá aj tvorba ďalších keramikov, ktorí sa popri maľovaní, retušovaní a tvorbe džbánkov venovali aj keramickej plastike: Milan Skarčák, Imrich Kóňa, Gustav Šebo, Viliam Peško, Richard Hoz, Ján Sklenár, Jozef Barčík, Vincent Labaj, František Polakovič a ďalší.

Otváracie hodiny:

November – marec
Utorok – Piatok: 8.30 – 16.00 h, posledný vstup 15.30 h

Apríl – október
Utorok – Piatok: 8.30 – 16.00 h, posledný vstup 15.30 h
Sobota: 9.00 – 15.00 h

Pozadie banner ubytovanie

Zaujímajú vás možnosti ubytovania v okolí?
Pozrite si zoznam hotelov.

Kontakt SNM – Múzeum slovenskej keramickej plastiky