Art kartaGalériaModra

Galéria Ignáca Bizmayera

ART karta je QR kód, ktorý slúži ako vstupenka

Zistiť viac

Galéria Ignáca Bizmayera

Galéria Ignáca Bizmayera predstavuje reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku. Nachádza sa v rotundovej bašte mestského opevnenia z 1. polovice 17. storočia a otvorená bola v roku 1994 počas Svetového kongresu keramikárov.

Ignác Bizmayer (*20. 4. 1922 Košolná, západné Slovensko) pochádza z rodiny s habánskymi koreňmi. Ako malý chlapec sa osobne zúčastnil na archeologickom keramickom výskume v rodnej dedine. Toto prvé stretnutie s tajomstvami keramiky ho poznačilo na celý život. Vďaka mimoriadnej vnímavosti a hlbokému zmyslu pre detail počas svojho plodného života stvárnil celú plejádu postáv v ich pôvodnom prirodzenom prostredí. Do hliny preniesol odchádzajúci starý svet, ktorý v priebehu posledných desaťročí úplne vymizol. Jeho diela zdobia zbierky mnohých súkromných zberateľov, múzeí a galérií, vystavoval ich na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Vystavované diela sú majetkom SNM-Múzea Ľ. Štúra v Modre a Historického múzea v Bratislave.

Otváracie hodiny:

November – marec
Utorok – Piatok: 8.30 – 16.00 h, posledný vstup 15.30 h

Apríl – október
Utorok – Piatok: 8.30 – 16.00 h, posledný vstup 15.30 h
Sobota: 9.00 – 15.00 h

Pozadie banner ubytovanie

Zaujímajú vás možnosti ubytovania v okolí?
Pozrite si zoznam hotelov.

Kontakt Galéria Ignáca Bizmayera